Pogoji poslovanja


1. Informacije o nas
Upravljamo spletno stran www.hopsishop.com. HopSi d.o.o., Podgorje 7, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu, Slovenija, registrirano v Republiki Sloveniji z matično številko 57261381000. Naša davčna
številka je SI70701873.

2. Vaš status
2.1 Z oddajo naročila prek naše spletne strani jamčite, da ste:
2.1.1 pravno sposobni skleniti zavezujočo pogodbo.

3. Kako nastane pogodba med vami in nami
3.1 Po oddaji naročila boste od nas prejeli e-sporočilo s potrditvijo, da smo prejeli vaše naročilo.
Upoštevajte, da to ne pomeni, da je bilo vaše naročilo sprejeto. Naročilo predstavlja vašo ponudbo za
nakup izdelka od nas. Vsa naročila moramo sprejeti, in to sprejetje vam bomo potrdili z e-sporočilom,
ki potrjuje, da smo izdelek odposlali (potrditev odpreme). Pogodba med nami (pogodba) nastane
šele, ko vam pošljemo potrditev odpreme.
3.2 Pogodba se bo nanašala samo na tiste izdelke, katerih odpošiljanje smo potrdili v potrditvi
odpreme. Ne bomo dolžni dobaviti nobenih drugih izdelkov, ki so lahko del vašega naročila, dokler
odprema teh izdelkov ni potrjena v ločeni potrditvi odpreme.

4. Naš status
Na svoji spletni strani lahko ponudimo povezave do spletnih mest drugih podjetij, ne glede na to, ali
so z nami povezana. Ne moremo se zavezati, da bodo izdelki, ki jih kupujete pri podjetjih, do katerih
smo ponudili povezavo na naši spletni strani, zadovoljive kakovosti, in kakršna koli tovrstna jamstva v
celoti ZAVRAČAMO. To zavračanje odgovornosti ne vpliva na vaše zakonske pravice do tretjega
prodajalca.
4.1 Pravice potrošnikov

5 Če sklepate pogodbo kot potrošnik
5.1.1 Lahko pogodbo kadar koli prekličete v sedmih delovnih dneh, z začetkom na dan po prejemu
izdelkov. V tem primeru boste v celoti prejeli povračilo v višini cene, plačane za izdelke, skladno z
našo politiko vračil (določeno v 11. členu);
5.1.2 za odpoved pogodbe nas morate o tem pisno obvestiti. Izdelke nam morate nemudoma vrniti v
enakem stanju, v kakršnem ste jih prejeli, ter na lastne stroške in tveganje. Zakonsko ste dolžni
skrbno skrbeti za izdelke, medtem ko so v vaših rokah. Če te obveznosti ne izpolnite, imamo pravico
od vas zahtevati odškodnino.
5.2 Kot potrošnik boste vedno imeli zakonske pravice v zvezi z izdelki, ki so okvarjeni ali niso enaki kot
v opisu. Na te zakonske pravice politika vračila v tem 5. členu ali v teh pogojih ne vpliva. O vaših
zakonskih pravicah vam lahko svetuje lokalni urad za svetovanje državljanom ali urad za trgovinske
standarde.

6. Poslovne stranke
6.1 Če ne sklepate pogodbe kot potrošnik:
6.1.1 potrjujete, da ste pooblaščeni za sklenitev zavezanosti katerega koli podjetja, v imenu katerega
uporabljate naše spletno stran za nakup izdelkov; in
6.1.2 ti pogoji in vsi dokumenti, izrecno omenjeni v teh pogojih, predstavljajo celoten dogovor med
vami in nami. Potrjujete, da se ne zanašate na nobeno izjavo, obljubo ali predstavitev, podano za nas
ali v našem imenu, ki ni določena v teh pogojih ali katerem koli dokumentu, ki ga pogoji izrecno
navajajo.

7. Razpoložljivost in dostava
7.1 Vaše naročilo bo izpolnjeno do datuma dostave, določenega v potrditvi odpreme, ali če datum
dostave ni določen, potem v razumnem roku od datuma potrditve odpreme, razen v izjemnih
okoliščinah.
7.2 Občasno lahko na dostavo vplivajo dejavniki, zaradi katerih dostava ni mogoča in na katere ne
moremo vplivati. Obvestili vas bomo, če bomo ugotovili nepričakovano zamudo, in se z vami
dogovorili za nov datum dostave.
7.3 Vsi datumi, navedeni za dostavo, so samo okvirni in čas dostave ni bistven. Ne odgovarjamo za
nikakršno zamudo pri dobavi izdelkov, ki jo povzroči višja sila (kot je opisano v 18. členu), ali če nam
niste posredovali ustreznih navodil za dostavo ali kakršnih koli drugih navodil, pomembnih za dobavo
izdelka. Pri neuspešni dostavi je naša odgovornost omejena na stroške in izdatke, ki vam nastanejo
pri nakupu blaga podobnega opisa in kakovosti na najcenejšem razpoložljivem trgu, minus cena
izdelkov.
7.4 Izdelke lahko dostavimo po delih, pri čemer so računi izdani posebej in so izdelki plačani posebej.
Vsak del predstavlja ločeno pogodbo. Kakršna koli zamuda pri dostavi ali napaka pri delu vam ne daje
pravice do odpovedi katerega koli drugega dela.

8. Mednarodna dostava
8.1 Če naročite izdelke z naše spletne strani za dostavo na enega od mednarodnih dostavnih ciljev,
lahko ob prispetju dostave na cilj za vaše naročilo veljajo uvozne dajatve in davki. Upoštevajte, da
nad temi stroški nimamo nadzora in ne moremo predvideti njihovega zneska.
8.2 Odgovorni boste za plačilo vseh takšnih uvoznih dajatev in davkov. Za nadaljnje informacije se
pred oddajo naročila obrnite na lokalni carinski urad. Spoštovati morate vse veljavne zakone in
predpise države, v katero je namenjen izdelek. Če kršite tak zakon, mi za to ne prevzemamo
odgovornosti.

9. Tveganje in pravica
9.1 Tveganje glede izdelkov od trenutka dobave prevzemate vi.
9.2 Lastništvo izdelkov bo prešlo v vaše roke šele, ko bomo prejeli celotno plačilo vseh zapadlih
zneskov za izdelke, vključno s stroški dostave.

10. Cena in plačilo
10.1 Skladno s členoma 10.4 in 10.5 so cene izdelkov in stroški dostave občasno objavljeni na naši
spletni strani.
10.2 Cene izdelkov vključujejo DDV.
10.3 Cene izdelkov in stroški dostave se lahko kadar koli spremenijo, vendar spremembe ne bodo
vplivale na naročila, za katera smo vam že poslali potrditev odpreme.
10.4 Na naši spletni strani je veliko število izdelkov in vedno je mogoče, da kljub našim prizadevanjem
za nekatere izdelke, navedene na naši spletni strani, ne bodo zapisane pravilne cene. Navadno bomo
preverjali cene kot del naših postopkov odpreme, tako da bomo, če je pravilna cena izdelka nižja od
navedene cene, zaračunali nižji znesek, ko vam izdelek odpremimo. Če je pravilna cena izdelka višja
od cene, ki je navedena na našem spletnem mestu, se navadno po lastni presoji obrnemo na vas,
preden izdelek odpremimo ali zavrnemo vaše naročilo in vas obvestimo o takšni zavrnitvi.
10.5 Nismo zavezani, da vam zagotovimo izdelek po napačni (nižji) ceni, tudi po tem, ko smo vam že
poslali potrditev odpreme, če je napaka pri cenah očitna in nedvomna in bi jo lahko razumno
prepoznali kot napako.
10.6 Plačilo vseh izdelkov mora biti opravljeno s kreditno ali debetno kartico. Vaše kreditne ali
debetne kartice vam ne bomo obremenili, dokler ne odpremimo vašega naročila.
10.7 Za uporabo te spletne strani je potrebna obdelava naslednjih osebnih podatkov: … (na primer:
ime in priimek, telefonska številka, e-naslov, naslov za izstavitev računa itd.). Podatke obdeluje:
Hopsi d.o.o., na način, ki je ključnega pomena za sklenitev pogodbe, pa tudi za njeno izvršitev.
Podatki o transakcijah v teh osebnih podatkih se lahko posredujejo v korist PayLane Sp. z.o.o. s
sedežem v Gdansku na naslovu Arkońska 6/A3, poštna številka: 80-387, KRS: 0000227278, pod
pogoji, ki bodo ugodni za storitve v zvezi s plačevanjem naročil. Stranka ima pravico do vpogleda v
vsebino svojih podatkov in morebitne popravke. Posredovanje informacij je prostovoljno, hkrati pa je
ključnega pomena za uporabo te strani.

11. Naša politika vračil
11.1 Če nam izdelek vrnete:
11.1.1 ker ste odpovedali pogodbo v sedemdnevnem obdobju skladno s točko 5.1.1, bomo vračilo
kupnine obdelali v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v 30 dneh od dneva, ko ste nam
poslali obvestilo o odpovedi. V tem primeru bomo v celoti povrnili ceno izdelka in morebitne stroške
dostave. Vendar boste sami odgovorni za stroške vračila izdelka.
11.1.2 iz kakršnega koli drugega razloga (na primer, ker ste nas skladno z 22. členom obvestili, da se
ne strinjate s spremembo teh pogojev ali katerega koli našega pravilnika ali ker menite, da izdelek
vsebuje napako) bomo vrnjeni izdelek pregledali in vas o povračilu kupnine po e-pošti obvestili v
razumnem roku. Povračilo bomo obdelali v najkrajšem možnem času in v vsakem primeru v 30 dneh
od dneva, ko vam po elektronski pošti potrdimo, da ste upravičeni do povračila. Ceno izdelka z
napako vam povrnemo v celoti, vse veljavne stroške dostave in vse razumne stroške, ki nastanejo pri
vrnitvi izdelka.
11.2 Navadno vam vrnemo denar, ki smo ga prejeli od vas, enako, kot ste ga prvotno uporabili za
plačilo nakupa.

12. Jamstvo
12.1 Vsi vzorci, risbe, opisna ali oglaševalna gradiva, ki smo jih izdelali mi, in vsi opisi ali ilustracije na
našem spletnem mestu so izdelani izključno z namenom približati izdelke, ki jih opisujejo. Ne
predstavljajo dela pogodbe in nimajo pogodbene veljave.
12.2 Skladno s členom 12.1 vam jamčimo, da bo kateri koli izdelek, ki ga kupite pri nas prek naše
spletne strani, ob dobavi skladen z njegovim opisom v vseh materialnih pogledih, bo zadovoljive
kakovosti in primeren za vse namene, za katere so tovrstni izdelki navadno na voljo.

13. Naša odgovornost
13.1 Če ne upoštevamo teh pogojev, skladno s členom 13.3 odgovarjamo samo za nakupno ceno
izdelkov in ob upoštevanju člena 13.2 za morebitne izgube, ki jih utrpite zaradi našega neupoštevanja
pogojev (ne glede na to, ali izhajajo iz pogodbe, odškodnine (vključno z malomarnostjo), kršitve
zakonske dolžnosti ali kako drugače), ki so predvidljiva posledica takšnega neupoštevanja pogojev.
13.2 Ob upoštevanju člena 13.3 ne odgovarjamo za izgube, ki so posledica neupoštevanja teh
pogojev in spadajo v naslednje kategorije:
13.2.1 izguba dohodka ali prihodkov;
13.2.2 izguba posla;
13.2.3 izguba dobička;
13.2.4 izguba predvidenih prihrankov;
13.2.5 izguba podatkov; ali
13.2.6 izguba poslovodnega ali pisarniškega časa.
Vendar ta člen 13.2 ne prepreči zahtevkov za izgubo ali škodo na vašem opredmetenem premoženju,
ki jo je mogoče predvideti, ali kakršnih koli drugih zahtevkov za neposredno izgubo, ki jih kategorije iz
odstavkov 13.2.1 do 13.2.6 ne izključujejo.

14. Povračilo škode
Povrnete nam odškodnino in za vas ne veljamo za odgovorne za nobeno škodo, ki jo lahko kadar koli
utrpimo zaradi kakršnega koli dejanja ali postopka, ki je sprožen proti nam in je posledica uporabe in
trženja. Vaše pakiranje, distribucija ali prodaja izdelkov, vključno z zahtevki glede odgovornosti za
izdelke, razen kadar gre za našo kršitev pogodbe, malomarnost, namerno neplačilo ali neuspešno
dobavo izdelkov skladno s pogodbo.

15. Pisno komuniciranje
Veljavna zakonodaja zahteva, da morajo biti nekatere informacije ali sporočila, ki vam jih pošljemo, v
pisni obliki. Pri uporabi naše spletne strani se strinjate, da bo komunikacija z nami potekala v glavnem
po elektronski poti. Z vami bomo stopili v stik po elektronski pošti ali vam posredovali informacije z
objavo obvestil na naši spletni strani. Za pogodbene namene se strinjate s temi elektronskimi načini
komunikacije in potrjujete, da so vse pogodbe, obvestila, informacije in druge komunikacije, ki vam
jih posredujemo v elektronski obliki, v skladu s pravnimi zahtevami, da morajo biti taka sporočila v
pisni obliki. Ta člen ne vpliva na vaše zakonske pravice.

16. Obvestila
Vsa obvestila, ki nam jih posredujete, moramo posredovati Hopsi, d. o. o., na naslov iz 1. člena.
Morda vam bomo poslali obvestilo na e-poštni ali poštni naslov, ki nam ga posredujete ob oddaji
naročila, ali na kateri koli način, naveden v 15. členu. Obvestilo se bo štelo za prejeto in pravilno
vročeno takoj, ko je objavljeno na naši spletni strani, 24 ur po poslanem e-sporočilu ali tri dni po
datumu objave katerega koli dopisa. Pri dokazovanju vročitve kakršnega koli obvestila bo pri dopisu
zadostovalo dokazati, da je bilo takšno pismo pravilno naslovljeno, ožigosano in oddano na pošto, pri
e-pošti pa, da je bila pošta poslana na navedeni elektronski naslov naslovnika.

17. Prenos pravic in obveznosti
17.1 Pogodba med vami in nami je zavezujoča za vas in nas ter za naše naslednike in pooblaščence.
17.2 Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete prenesti, dodeliti, zaračunati ali kako
drugače razpolagati s pogodbo ali katero koli svojo pravico ali obveznostmi, ki izhajajo iz nje.
17.3 Pogodbo ali katero koli od naših pravic ali obveznosti, ki izhajajo iz nje, lahko kadar koli med
trajanjem pogodbe prenesemo, dodelimo, zaračunamo, sklenemo podpogodbo ali z njo kako drugače
razpolagamo.

18. Dogodki zunaj našega nadzora
18.1 Ne bomo odgovorni za neizpolnitev ali zamudo pri izpolnjevanju katere koli naše obveznosti po
pogodbi, ki je posledica dogodkov zunaj našega razumnega nadzora (višja sila).
18.2 Višja sila vključuje vsako dejanje, dogodek, dogajanje, opustitev ali nesrečo, na katero ne
moremo vplivati, in vključuje (ne samo):
18.2.1 stavke, blokade ali druge dogodke v industriji;
18.2.2 družbene nemire, upore, invazijo, teroristične napade ali grožnje s terorističnimi napadi, vojno
(razglašena ali ne) ali grožnjo ali priprave na vojno;
18.2.3 požar, eksplozijo, nevihto, poplavo, potres, pogrezanje, epidemijo ali druge naravne nesreče;
18.2.4 nezmožnost uporabe železnic, ladijskih prevozov, letal, avtomobilskih prevozov ali drugih
sredstev javnega ali zasebnega prevoza;
18.2.5 nezmožnost uporabe javnih ali zasebnih telekomunikacijskih omrežij;
18.2.6 neizpolnjevanje obveznosti naših dobaviteljev ali podizvajalcev (razen podjetij iz iste skupine
kot mi); in
18.2.7 zakone, uredbe, zakonodaje, predpise ali omejitve katere koli vlade.
18.3 Šteje se, da je naše opravljanje storitev, skladno s katero koli pogodbo, začasno prekinjeno za
obdobje, ko velja višja sila, in za to obdobje bomo podaljšali čas izvedbe. Z razumnimi prizadevanji si
bomo prizadevali za konec višje sile ali za iskanje rešitve, s katero bomo lahko izpolnili svoje
obveznosti iz pogodbe kljub višji sili.

19. Odpoved
19.1 Če kadar koli med trajanjem pogodbe ne vztrajamo pri doslednem izpolnjevanju katere koli vaše
obveznosti iz pogodbe ali katerega koli od teh pogojev ali če ne uveljavimo katere koli pravice ali
pravnega sredstva, do katerega smo upravičeni po pogodbi, to ne bo pomenilo odpovedi tem
pravicam ali pravnim sredstvom in vas ne odveže izpolnjevanja takšnih obveznosti.
19.2 Odpoved kakršnemu koli zapadlemu plačilu ne pomeni, da se odpovedujemo tudi kakršnemu
koli nadaljnjemu plačilu.
19.3 Nobena opustitev katerega koli od teh pogojev ne bo veljavna, razen če je izrecno navedeno, da
gre za opustitev, ki vam jo skladno s 16. členom sporočimo v pisni obliki.

20. Neodvisnost določil
Če za kateri koli od teh pogojev ali katere koli določbe pogodbe kateri koli pristojni organ ugotovi, da
je neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, bo tak pogoj ali določba v tej meri ločena od preostalih
pogojev in določb, ki bodo še naprej veljale v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

21. Celotna pogodba
21.1 Ti pogoji in vsi v njih izrecno omenjeni dokumenti predstavljajo celotno pogodbo med nami in
nadomeščajo vse prejšnje razprave, dopisovanje, pogajanja, prejšnje dogovore, soglasja ali
sporazume med nami, ki se nanašajo na vsebino katere koli pogodbe.
21.2 Vsak od nas priznava, da se ob sklenitvi pogodbe nihče od nas ne zanaša na pravna sredstva ali
uporablja pravna sredstva v zvezi s kakršnim koli zastopanjem ali jamstvom (ne glede na to, ali je bila
dana nedolžno ali iz malomarnosti), ki ni določeno v teh pogojih in v njih izrecno omenjenih
dokumentih.
21.3 Vsak od nas se strinja, da je naša edina odgovornost v zvezi z navedbami in jamstvi, ki so
določena v tej pogodbi (ne glede na to, ali so bile storjene nenamerno ali iz malomarnosti), kršenje
pogodbe.
21.4 Nobena določba tega 21. člena ne omejuje ali izključuje odgovornosti za goljufije.

22. Naša pravica do sprememb teh pogojev
22.1 Imamo pravico, da te pogoje občasno revidiramo in spremenimo, da odražajo spremembe tržnih
razmer, ki vplivajo na naše poslovanje, spremembe tehnologije, spremembe načinov plačil,
spremembe zadevne zakonodaje in regulativnih zahtev ter spremembe zmogljivosti našega sistema.
22.2 Za vas veljajo pravilniki in pogoji, veljavni v času, ko naročate izdelke pri nas, razen če
zakonodaja ali vladni organ zahteva kakršno koli spremembo teh pravil ali teh pogojev (v tem
primeru bo to veljalo za predhodna naročila), ali če vas obvestimo o spremembi teh pravil ali
pogojev, preden vam pošljemo potrditev odpreme (v tem primeru imamo pravico domnevati, da ste
sprejeli spremembo pogojev, razen če ste nas obvestili o nasprotnem v sedmih delovnih dneh po
tem, ko ste prejeli izdelke).

23. Zakonodaja in sodna pristojnost
23.1 Pogodbe o nakupu izdelkov prek naše spletne strani in morebitne spore ali zahtevke, ki izhajajo
iz njih ali so v zvezi z njimi ali njihovimi predmeti ali zasnovo (vključno z nepogodbenimi spori ali
zahtevki), ureja slovenska zakonodaja.
23.2 Vsak spor ali zahtevek, ki izhaja iz teh pogodb ali je povezan z njimi ali njihovo zasnovo (vključno
z nepogodbenimi spori ali zahtevki), bo v izključni pristojnosti sodišč Anglije in Walesa.

24. Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Izvensodno reševanje potrošniških sporov Skladno z zakonskimi normativi ne priznavamo nobenega
izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega
spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških
sporov. Hopsi d.o.o., ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju
Slovenije, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje
potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na povezavi TUKAJ. Navedena ureditev
izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega
parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št.
2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.

25. Brezplačna dostava

Za naročila v spletni trgovini hopsishop.com ponujamo brezplačno pošiljanje. Promocija velja samo za države, navedene na hopsishop.com/free-delivery/.

Če naročilo presega težo glede na skupno vrednost naročila, imamo pravice do:

Prekličite naročilo in ga povrnite.
Stopite v stik z vami in poiščite primerno rešitev.

26. Varstvo osebnih podatkov
Ponudnik se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke uporabnikov. Ponudnik bo osebne
podatke uporabljal izključno za namene izvršitve naročila (potrditev naročila, račun in uspešna
dostava) in drugo potrebno komunikacijo.
Osebni podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam. Uporabnik sam je
odgovoren tudi za zaščito osebnih podatkov na način, da zagotavlja varnost svojega uporabniškega
imena in gesla ter ustrezno programsko opremo (protivirusno zaščito) za zaščito svojega računalnika.

27. Račun
Družba Hopsi d.o.o., po opravljeni dostavi in plačilu naročenih izdelkov pošlje račun v pdf obliki na
elektronski naslov kupca. Račun vsebuje stroške izdelka in stroške nakupa. Kupec je dolžan pred
oddajo naročila preveriti točnost podatkov.

28. Stranke pravice do odstopa od pogodbe
Za pogodbe, sklenjene na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh pošlje e-sporočilo na
elektronski naslov podjetja, info@hopsishop.com, ali na kateri koli drug komunikacijski kanal, v
katerem jasno navede, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo
odločitev.
Potrošnik mora v 14 dneh po obvestilu o odpovedi blago vrniti. Potrošnik blago vrne na naslov:
Hopsi d.o.o, Podgorje 7, 2381 Podgorje pri Slovenj Gradcu. Edini strošek za potrošnika v zvezi z
odstopom od pogodbe je neposreden strošek vračila blaga.
Potrošnik mora izdelek vrniti ponudniku v enaki količini in nepoškodovan, razen če je izdelek brez
krivde potrošnika uničen, poškodovan, izgubljen ali če se njegova količina zmanjša.
Potrošnik mora ob vračilu blaga poslati račun za blago, osebne podatke ter bančni račun, na katerega
želi prejeti vrnjeno plačilo. Vračilo kupnine bo opravljeno v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu.

29. Veljavna zakonodaja in pravna pristojnost
Ponudnik in kupec si bosta prizadevala, da bi spor, ki izhaja iz pogodbe, poskušala rešiti sporazumno.
Če to ni mogoče, se spor rešuje pred slovenskimi sodišči z uporabo slovenske zakonodaje, razen v
primerih, za katere veljajo pravila o potrošniških sporih.
29. Osebni podatki (Uredba o varstvu podatkov)
Osebni podatki se uporabljajo izključno za obdelavo posameznega naročila in niso uporabljeni za
druge namene. Po izvršitvi naročila lahko uporabnik popravi ali zbriše podatke v razdelku Moj račun.
Več informacij o uredbi GDPR najdete na:
eur-lex.europa.eu | ip-rs.si